Истината не може да бъде показана, тя трябва да бъде преживяна!

Истина